TASARIM NEDİR?

Tasarım bir ürünün bir parçası veya bir bölümünün üzerindeki,

  • Çizgi
  • Şekil
  • Biçim
  • Renk
  • Doku
  • Malzeme  

Gibi insan duyuları ile algılanabilir unsurlarına denir.

 

Günlük hayatımızda kullandığımız bir çok ürün ve bu ürünlerin parçaları çantalar, giysiler üzerindeki desenler, koltuklar, ev eşyaları vb ürünler tasarımlara örnek olarak sıralanabilir.

Tasarımlarda Koruma Nasıl Sağlanır?

Bir tasarım başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde segilenmemiş satışa konu olmamış ürünler bir başka deyişle yeni olan tasarınlar tescile konu olabilir.

Tasarım Tescili Koruması 

Tasarım tescili sahibi koruması ile ürünü üçüncü şahıslar sahibinin izni olmadan kullanamaz. Hak sahibi tasarımı devir edebilir, lisans ile dağıtabilir mirasa konu olabilir.

http://www.mag-net.com.tr/test/upload/2016/10/uluslararasi.pdf