Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar

Başvuru için gerekli olan belgeler şunlardır:

  • Başvuru dilekçesi,
  • Başvuru ücreti,
  • Tasarımı açıklayan tarifname ve tasarımı konu alacak veya tasarımın uygulanacağı ürünlerin tanıtımı (4 adet),
  • Görsel anlatım (11 adet),
  • Tasarımcının kimliği.

Bu belgelerin tamamının başvuru esnasında verilmesi durumunda başvuru tarihi, kesinleşmiş olacaktır.

Tasarımın başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde, noterden onaylı imza sirküleri de Enstitü’ye verilmelidir.

Detaylı bilgi için: 0322 235 57 54