Tasarımların tescil edilerek korunması için “YENİ ve AYIRT EDİCİ niteliğe sahip” olması gerekir.

  • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunundaki “ sahibinin özelliğini taşıyan, bilimsel ve teknik nitelikli fikir ve sanat ürünü”
  • 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK’daki “ayırt etmeyi sağlayan işaret”
  • 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun Haksız Rekabet Hükümlerindeki “başkasının eşyası ya da iş ürünü ile benzerlik yaratmayan ürün”

ifadeleri gerekli kriterleri göstermektedir.

 Yenilik kriteri başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış, olunmasıdır.  Başvuru tarihinden önceki 12 aylık süre “hoşgörü süresi”olarak belirlenmiştir, yenilik kriterini etkilemez.

Uluslararası Locarno Sınıflandırmasına göre, aynı sınıf ve alt sınıfta yer alması halinde, birden çok tasarım tek bir başvuruda toplanabilir (Örneğin, ikili- üçlü koltuk takımları, giyim eşyaları, kumaş desenleri gibi.). Sınıflandırma toplam 32 ana sınıf ve bunların kendi içinde ayrıldığı alt sınıflardan oluşmaktadır.

Endüstriyel tasarım tescilleri yayınlanarak altı ay süreyle üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarına açılır. Başvuru aşamasında yayın işleminin en çok otuz ay kadar ertelenmesi mümkündür.

http://www.mag-net.com.tr/test/upload/2016/10/tasarim.xls