Adana Marka Tescili

Adana Marka Tescili Firması Olan Mag-Net Danışmanlık

Benzer ürünleri yada hizmetleri baÅŸkalarının ürün yada hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan yada belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDÄ°CÄ° Ä°ÅžARET marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, Sayılar, Harfler, Åžekiller, Ürünün Åžekli veya Ambalajı ile bunların birlikte sunuluÅŸları marka olarak deÄŸerlendirilmektedir.

 

Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır.

 

BaÅŸkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kiÅŸi tarafından tescil için baÅŸvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hakkı sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır.

 

Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçimi sırasında dikkat edilecek en önemli konu, seçilen iÅŸaretin diÄŸer markalardan farklı olmasıdır.

 

Marka tescilleri sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın baÅŸkaları tarafından tescil ettirilmiÅŸ ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek ÅŸekilde farklı olması gerekmektedir.

 

Marka tescilleri ile saÄŸlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduÄŸu için, mal (ürün, eÅŸya) listesi hazırlanırken, gerçek iÅŸ konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

Markanın tescil tarihinden itibaren, beÅŸ yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduÄŸu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceÄŸi de deÄŸerlendirilmelidir.

Adana marka tescili firması olarak size en kaliteli hizmeti vermeyi taahhüt ederiz.

Markanızı tescil ettirmek için Adana irtibat :0322 235 57 53

www.adanamarkatescili.net