Endüstriyel tasarım, bir ürünün bütününün ya da bir kısmının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.

Endüstriyel tasarımı, endüstriyel tasarımcılar yapar. Nasıl ki inşa edilen yapıları mimar çizer, ağaçları bahçıvanlar budar, uzaya astronatlar gider, endüstriyel tasarımı da endüstriyel tasarımcılar yapar. Ülkemizde endüstriyel tasarım eğitimi verip bu işte uzmanlaşmış kişiler yetiştiren üniversiteler mevcuttur. Ürün tasarımını başka meslek gruplarına bırakmaya gerek yoktur. ODTÜ'nün tanımına göre endüstri ürünleri tasarımcısı, ihtiyaçların belirlenmesine, belirlenen ihtiyaçların yeni ürünlere dönüşmesine ya da yapılacak değişikliklerle mevcut ürünlere yansımasına, ürünlerin kullanım ömrünü tamamladıktan sonra değerlendirilmesine kadar birçok aşamaya katkıda bulunur; tasarım sürecinde hem üretici kuruluşun üretim olanakları, maliyet, pazar payı, hedef kitle gibi kaygılarını hem de kullanıcının kültürel değerlerini, estetik beğenisini, kullanım kolaylığı ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını gözetir.

http://www.mag-net.com.tr/test/upload/2016/10/enbasvuru.pdf