IPC,  Uluslararası Patent Sınıflandırması tüm teknoloji alanını 8 bölüme ayırır. 

BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları 
BÖLÜM B İşlemlerin Uygulanması; Taşıma 
BÖLÜM C Kimya; Metalürji  
BÖLÜM D Tekstil; Kağıt  
BÖLÜM E  Sabit Yapılar (İnşaat)  
BÖLÜM F Makine Mühendisliği; Aydınlatma; Isıtma; Silahlar; Tahrip malzemeleri 
BÖLÜM G Fizik  
BÖLÜM H Elektrik 

  • Her bir bölüm sınıflara ayrılmıştır. Sınıfların sembolleri bölüm sembolünü takip eden 2 basamaklı bir sayı içerir, örneğin: A61. 
  • Her sınıf da bir veya daha fazla alt sınıf içerir. Alt sınıfların sembolleri sınıf sembolünü takip eden bir büyük harf içerir, örneğin: A61B 
  • Her bir alt sınıf ise kendi içinde gruplara ayrılır. Gruplarda ana gruplar ve alt gruplardan oluşur. Ana grup sembolleri alt sınıf sembolünü takip eden ve konu alanını tanımlayan 1 den 3’e kadar basamaklı bir sayı, / , ve 00 sayısını içerir, örneğin: A61B 1/00. 
  • Ana grubun altında ise ana grubun amacı içinde araştırma amacına yararlı olacağı düşünülen konunun alanını tanımlayan alt gruplar bulunmaktadır. Her bir alt grup sembolü ana sınıf sembolünü takip eden ve ana grubun 1 den 3 ‘e kadar basamaklı sayısı, / , ve 00 ‘dan farklı olarak en az 2 basamaklı bir sayı içerir, örneğin: A61B 1/02.


IPC’nin WIPO Web Sitesi Sunumu

IPC’nin WIPO web sitesi sunumunda, International Patent Classification (IPC) index sayfası, teknoloji alanlarına göre A’dan H’ye kadar büyük harflerle belirlenmiş 8 bölüm listesi içerir. İlgili bölüm seçildikten sonra, bölümün ayrıldığı tüm sınıflara ulaşılır. Daha sonra ilgili sınıf seçilir ve buradan alt sınıflara ulaşılır. İlgili alt sınıf seçildikten sonra ise, kullanıcı araştırılacak konuyu kapsayan gruba ulaşabilir. Araştırma süresince tüm başlıkların ve açıklayıcı notların okunması, alt sınıfların, ana grupların ve alt grup başlıklarının yorumlanmasını etkilediği için özellikle önemlidir.

Ayrıca ilk kullanıcılar açısından WIPO’nun web sitesindeki Catchword Indexin kullanımı daha pratik olabilir. Alfabetik sıraya göre hazırlanmış olan bu index yoluyla araştırılacak konu ile ilgili anahtar kelimeler kullanılarak ilgili IPC sınıflarına, alt sınıflarına, grup ve alt gruplara ulaşılabilir. 

Linkler :
Strasburg Anlaşması http://www.wipo.int/treaties/classification/strasbourg/index.html 
WIPO Web Sitesi http://www.wipo.int/classifications/fulltext/new_ipc/index.htm