KURUMSAL DANIŞMANLIK

Günümüz ticaret koşullarında kuruluş olarak ayakta kalabilmek ve geldiğimiz konumu koruyabilmek; rekabet gücü, müşteri memnuniyeti, ekonomik koşullar, çalışanların verimi vb. etmenlere bağlıdır. Bunlar içerisinde en önemli etmen, müşteri memnuniyetidir. Müşteri memnuniyetini sağlamanın yolu da müşteri beklentilerini doğru bir şekilde ve zamanında algılamak ve buna cevap vermekten geçmektedir.

Müşteri beklentilerinin doğru bir şekilde ve zamanında algılanmasının sağlanabilmesi amacıyla yapılan bilimsel çalışmalara, günümüzde gerek elektronik ortamda gerekse basılı ortamda rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Ancak bilgi kirliliğine bağlı olarak doğru bilgi ile yanlışı arasında ayrım yapmak, bir sorun oluşturmaktadır. Bilginin doğru zamanda ve yeteri kadar elimizde olabilmesi amacıyla her alanda uzmanlaşmış kişiler, özelleşmiş bilgiye sahip olmaya başlamış; böylece herkesin her şeyi bildiği dönemler geride kalmıştır.

Kurumun sistemin uyumlu bir şekilde çalışması, kurumun verimliliğini ve üretkenliğinin göstergesidir. Her kurum pek çok alt sistemden oluşmaktadır ve her alt sistemin kendine özel yapısı ve işlevi vardır.

Kurumsal danışmanlık, sistemin tüm parçalarının ayrı ayrı incelenerek, oluşmuş veya oluşabilecek eksikliklerin analiz edilmesini, analizler sonucunda hedeflere giden yolda eksikleri dolduracak veya telafi edecek yeni yapı taşlarını da ilave ederek, yapılması planlanan çalışmaları belirginleştirir. Tüm bu çalışmalar kurumun kimliğine ve hedeflerine uygun olarak dizayn edilir ve uygulamaya konur. Psikolium, kurumunuza yönelik bir nevi tetkik, teşhis ve tanı ile tedavi sürecini sizlere sunmaktadır.

 

Kurumsal danışmanlık hizmeti, çalışanların iş yerine bağlılığını arttırmaya, çalışanların liderleri ve yöneticileri ile ilişkilerini düzenlemeye, çalışanın performansını ve memnuniyetini yükseltmeye, kurumun işlevselliği ve üretkenliğini geliştirmesine yönelik yapılan analizleri ve iyileştirmeleri içermektedir. Bir kurumun çalışan memnuniyetinin yüksek olması o kurumda yapılan işin kalitesini arttırmaktadır.

Kurumsal danışmanlık;

  • Genel Yönetim danışmanlığıdır.
  • Üretim Yönetimi danışmanlığıdır.
  • Finans Yönetimi danışmanlığıdır.
  • Pazarlama ve Satış Yönetimi danışmanlığıdır.
  • İnsan Kaynakları Yönetimi danışmanlığıdır.
  • Lojistik Yönetimi danışmanlığıdır.
  • Satınalma Yönetimi danışmanlığıdır.
  • Yönetim tarafından gerekli görülmesi durumunda genel belgelendirme danışmanlığıdır.