KURUMSAL DANIÅžMANLIK

Günümüz ticaret koÅŸullarında kuruluÅŸ olarak ayakta kalabilmek ve geldiÄŸimiz konumu koruyabilmek; rekabet gücü, müÅŸteri memnuniyeti, ekonomik koÅŸullar, çalışanların verimi vb. etmenlere baÄŸlıdır. Bunlar içerisinde en önemli etmen, müÅŸteri memnuniyetidir. MüÅŸteri memnuniyetini saÄŸlamanın yolu da müÅŸteri beklentilerini doÄŸru bir ÅŸekilde ve zamanında algılamak ve buna cevap vermekten geçmektedir.

MüÅŸteri beklentilerinin doÄŸru bir ÅŸekilde ve zamanında algılanmasının saÄŸlanabilmesi amacıyla yapılan bilimsel çalışmalara, günümüzde gerek elektronik ortamda gerekse basılı ortamda rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Ancak bilgi kirliliÄŸine baÄŸlı olarak doÄŸru bilgi ile yanlışı arasında ayrım yapmak, bir sorun oluÅŸturmaktadır. Bilginin doÄŸru zamanda ve yeteri kadar elimizde olabilmesi amacıyla her alanda uzmanlaÅŸmış kiÅŸiler, özelleÅŸmiÅŸ bilgiye sahip olmaya baÅŸlamış; böylece herkesin her ÅŸeyi bildiÄŸi dönemler geride kalmıştır.

Kurumun sistemin uyumlu bir ÅŸekilde çalışması, kurumun verimliliÄŸini ve üretkenliÄŸinin göstergesidir. Her kurum pek çok alt sistemden oluÅŸmaktadır ve her alt sistemin kendine özel yapısı ve iÅŸlevi vardır.

Kurumsal danışmanlık, sistemin tüm parçalarının ayrı ayrı incelenerek, oluÅŸmuÅŸ veya oluÅŸabilecek eksikliklerin analiz edilmesini, analizler sonucunda hedeflere giden yolda eksikleri dolduracak veya telafi edecek yeni yapı taÅŸlarını da ilave ederek, yapılması planlanan çalışmaları belirginleÅŸtirir. Tüm bu çalışmalar kurumun kimliÄŸine ve hedeflerine uygun olarak dizayn edilir ve uygulamaya konur. Psikolium, kurumunuza yönelik bir nevi tetkik, teÅŸhis ve tanı ile tedavi sürecini sizlere sunmaktadır.

 

Kurumsal danışmanlık hizmeti, çalışanların iÅŸ yerine baÄŸlılığını arttırmaya, çalışanların liderleri ve yöneticileri ile iliÅŸkilerini düzenlemeye, çalışanın performansını ve memnuniyetini yükseltmeye, kurumun iÅŸlevselliÄŸi ve üretkenliÄŸini geliÅŸtirmesine yönelik yapılan analizleri ve iyileÅŸtirmeleri içermektedir. Bir kurumun çalışan memnuniyetinin yüksek olması o kurumda yapılan iÅŸin kalitesini arttırmaktadır.

Kurumsal danışmanlık;

  • Genel Yönetim danışmanlığıdır.
  • Üretim Yönetimi danışmanlığıdır.
  • Finans Yönetimi danışmanlığıdır.
  • Pazarlama ve Satış Yönetimi danışmanlığıdır.
  • Ä°nsan Kaynakları Yönetimi danışmanlığıdır.
  • Lojistik Yönetimi danışmanlığıdır.
  • Satınalma Yönetimi danışmanlığıdır.
  • Yönetim tarafından gerekli görülmesi durumunda genel belgelendirme danışmanlığıdır.