Adana Excel Kursu

Temel-Orta Düzey Excel Eğitimi

Modül 1 : Excel'e Başlama

 • Excel'de Gezinmek
 • Veri Seçimi
 • Veri Girişi
 • Çalışma Kitabı'nın Kaydetmek

Modül 2 :Çalışma Sayfası İle Çalışma

 • Hücreler Arasında Veri Taşımak ve Kopyalamak
 • Hürceleri Veri Serileri Kullanarak Doldurmak
 • Hücredeki Verileri Düzenlemek
 • Hürcedeki Veriyi Bulmak, Değiştirmek,Veriye
  Gitmek
 • Hürcelerin, Sütunların ve Satırların Eklenmesi,
  Silinmesi
 • Hücrelere Açıklama Eklemek

Modül 3 :Çalışma Kitabı Geliştirmek

 • Sayfa Sekmelerini Biçimlendirmek
 • Sayfaların Yerlerinin Değiştirmek
 • Sayfa Silmek ve Eklemek
 • Sayfaları Kopyalamak ve Yapıştırmak
 • Çalışma Kitabını Kopyalamak

Modül 4 :Formüllerle Hesaplama Yapılması

 • Otomatik Hesaplama
 • Basit Formül Oluşturmak
 • Fonksiyonlarla Hesaplama Yapmak
 • Hücrelere İsim Vermek ve Formül İçinde
  Kullanmak
 • Mutlak Referans Oluşturmak
 • Formülleri ve Fonksiyonların Kopyalamak

Modül 5 :Sayfaların Biçimlendirimesi

 • Sayıları ve Karakterleri Biçimlendirmek
 • Biçimleri Kopyalamak ve Silmek
 • Satır Yüksekliğini ve Sütun Genişliğini Değiştirmek
 • Otomatik Biçim Kullanmak
 • Koşullu Biçimlendirme
 • Stiller

Modül 6 :Görünümün Özelleştirilmesi

 • Sayfaları Bölmek
 • Sayfaları Yerleştirmek
 • Satırları ve Sütunları Dondurmak ve Çözmek

Modül 7 :Çalışma Kitabının İçeriğinin Yazdırılması

 • Sayfada Yazım Denetimi
 • Otomatik Düzeltmek ve Otomatik Tamamlama
 • Sayfa Önizleme
 • Sayfa Ayalarını ve Kenar Boşluklarını Değiştirmek
 • Üst Bilgi ve Alt Bilgi Oluşturmak
 • Çalışma Sayfasını Yazdırmak

Modül 8 :Grafiklerle Çalışma

 • Grafik Sihirbazı Kullanarak Grafik Çizimi
 • Grafik Çeşidinin Belirlemek ve Değiştirmek
 • Grafik Seçeneklerini İncelemek
 • Grafik Nesnelerini Biçimlendirmek

İleri Düzey Excel Eğitimi

Modül 1 :Veri Tabanları

 • Veri Tabanı Terminolojisi
 • Verileri Sıralama İşlemleri
 • Verileri Süzmek ve Sorgulamak
 • Veri Formları İle Çalışmak
 • Alttoplam Eklemek
 • Veri Girişini Sınırlandırmak

Modül 2 :Fonksiyonlar

 • Arama ve Veritabanı Fonskiyonlarını Kullanmak
  1. -(Düşeyara (VLOOKUP))
 • Mantıksal Fonksiyonları Kullanmak
  1. -(Eger(IF), Ve (AND),Yada (OR))
 • Metin Fonksiyonları Kullanmak
  1. -(BüyükHarf, KüçükHarf,Soldan,Birleştir)
 • Finansal Fonksiyonları Kullanmak
  1. -(Devresel_Ödeme,FaizKullanmak)
 • Çoklu Sayfalar ile Çalışmak
 • Hyperlink'ler Kullanmak
 • Çoklu Sayfa Formülleri İle Çalışmak
 • Veri Tablolarını Birleştirmek
 • Özet Tablolar
 • Özet Tablo Oluşturmak
 • Özet Tablo Alanlarını Düzenlemek
 • Özet Tablolara Hesaplanmış Alan Eklemek
 • Özet Tablo Seçenekleri
 • Özet Grafik Oluşturmak
 • Listeler
 • Listeler Oluşturmak
 • Listeleri Düzenlemek
 • Liste Seçeneklerini Kullanmak

Modül 3 :Verileri İnceleme

 • Veri Tablosu Kullanmak
 • HedefAra Kullanmak
 • Çözücü İle Çalışmak
 • Senaryolar Yaratmak
 • Denetim Araç Çubuğu İle Formül Denetimi
  Yapmak

Modül 4 : Çalışma Kitabını Koruma ve Paylaşıma 
Açma

 • Çalışma Sayfasını Korumak
 • Çalışmak Kitabını Korumak
 • Çalışma Kitanını Paylaşıma Açmak
 • Paylaşıma Açılmış Bir Çalışma Kitabını İzlemek
 • Yapılan Değişiklikleri Kabul ve Reddetmek

Modül 5 :Makrolar

 • Makroları Kaydetmek ve Çalıştırmak
 • Makroları Nesnelere Atamak
 • Makroları Menülere Atamak
 • Makroları Menülere Atamak
 • Makroları Düzenlemek, İsimlendirmek ve Silmek