Adana Excel Kursu

Temel-Orta Düzey Excel EÄŸitimi

Modül 1 : Excel'e BaÅŸlama

 • Excel'de Gezinmek
 • Veri Seçimi
 • Veri GiriÅŸi
 • Çalışma Kitabı'nın Kaydetmek

Modül 2 :Çalışma Sayfası Ä°le Çalışma

 • Hücreler Arasında Veri Taşımak ve Kopyalamak
 • Hürceleri Veri Serileri Kullanarak Doldurmak
 • Hücredeki Verileri Düzenlemek
 • Hürcedeki Veriyi Bulmak, DeÄŸiÅŸtirmek,Veriye
  Gitmek
 • Hürcelerin, Sütunların ve Satırların Eklenmesi,
  Silinmesi
 • Hücrelere Açıklama Eklemek

Modül 3 :Çalışma Kitabı GeliÅŸtirmek

 • Sayfa Sekmelerini Biçimlendirmek
 • Sayfaların Yerlerinin DeÄŸiÅŸtirmek
 • Sayfa Silmek ve Eklemek
 • Sayfaları Kopyalamak ve Yapıştırmak
 • Çalışma Kitabını Kopyalamak

Modül 4 :Formüllerle Hesaplama Yapılması

 • Otomatik Hesaplama
 • Basit Formül OluÅŸturmak
 • Fonksiyonlarla Hesaplama Yapmak
 • Hücrelere Ä°sim Vermek ve Formül Ä°çinde
  Kullanmak
 • Mutlak Referans OluÅŸturmak
 • Formülleri ve Fonksiyonların Kopyalamak

Modül 5 :Sayfaların Biçimlendirimesi

 • Sayıları ve Karakterleri Biçimlendirmek
 • Biçimleri Kopyalamak ve Silmek
 • Satır YüksekliÄŸini ve Sütun GeniÅŸliÄŸini DeÄŸiÅŸtirmek
 • Otomatik Biçim Kullanmak
 • KoÅŸullu Biçimlendirme
 • Stiller

Modül 6 :Görünümün ÖzelleÅŸtirilmesi

 • Sayfaları Bölmek
 • Sayfaları YerleÅŸtirmek
 • Satırları ve Sütunları Dondurmak ve Çözmek

Modül 7 :Çalışma Kitabının Ä°çeriÄŸinin Yazdırılması

 • Sayfada Yazım Denetimi
 • Otomatik Düzeltmek ve Otomatik Tamamlama
 • Sayfa Önizleme
 • Sayfa Ayalarını ve Kenar BoÅŸluklarını DeÄŸiÅŸtirmek
 • Üst Bilgi ve Alt Bilgi OluÅŸturmak
 • Çalışma Sayfasını Yazdırmak

Modül 8 :Grafiklerle Çalışma

 • Grafik Sihirbazı Kullanarak Grafik Çizimi
 • Grafik ÇeÅŸidinin Belirlemek ve DeÄŸiÅŸtirmek
 • Grafik Seçeneklerini Ä°ncelemek
 • Grafik Nesnelerini Biçimlendirmek

Ä°leri Düzey Excel EÄŸitimi

Modül 1 :Veri Tabanları

 • Veri Tabanı Terminolojisi
 • Verileri Sıralama Ä°ÅŸlemleri
 • Verileri Süzmek ve Sorgulamak
 • Veri Formları Ä°le Çalışmak
 • Alttoplam Eklemek
 • Veri GiriÅŸini Sınırlandırmak

Modül 2 :Fonksiyonlar

 • Arama ve Veritabanı Fonskiyonlarını Kullanmak
  1. -(DüÅŸeyara (VLOOKUP))
 • Mantıksal Fonksiyonları Kullanmak
  1. -(Eger(IF), Ve (AND),Yada (OR))
 • Metin Fonksiyonları Kullanmak
  1. -(BüyükHarf, KüçükHarf,Soldan,BirleÅŸtir)
 • Finansal Fonksiyonları Kullanmak
  1. -(Devresel_Ödeme,FaizKullanmak)
 • Çoklu Sayfalar ile Çalışmak
 • Hyperlink'ler Kullanmak
 • Çoklu Sayfa Formülleri Ä°le Çalışmak
 • Veri Tablolarını BirleÅŸtirmek
 • Özet Tablolar
 • Özet Tablo OluÅŸturmak
 • Özet Tablo Alanlarını Düzenlemek
 • Özet Tablolara Hesaplanmış Alan Eklemek
 • Özet Tablo Seçenekleri
 • Özet Grafik OluÅŸturmak
 • Listeler
 • Listeler OluÅŸturmak
 • Listeleri Düzenlemek
 • Liste Seçeneklerini Kullanmak

Modül 3 :Verileri Ä°nceleme

 • Veri Tablosu Kullanmak
 • HedefAra Kullanmak
 • Çözücü Ä°le Çalışmak
 • Senaryolar Yaratmak
 • Denetim Araç ÇubuÄŸu Ä°le Formül Denetimi
  Yapmak

Modül 4 : Çalışma Kitabını Koruma ve Paylaşıma 
Açma

 • Çalışma Sayfasını Korumak
 • Çalışmak Kitabını Korumak
 • Çalışma Kitanını Paylaşıma Açmak
 • Paylaşıma Açılmış Bir Çalışma Kitabını Ä°zlemek
 • Yapılan DeÄŸiÅŸiklikleri Kabul ve Reddetmek

Modül 5 :Makrolar

 • Makroları Kaydetmek ve Çalıştırmak
 • Makroları Nesnelere Atamak
 • Makroları Menülere Atamak
 • Makroları Menülere Atamak
 • Makroları Düzenlemek, Ä°simlendirmek ve Silmek