Apartman Yöneticiliği Programı

 

 

Neden Profesyonel Bir Sisteme İhtiyaç Var?

Profesyonel yönetcilik bu dönemde lüks değil, bir gereklilik ve ihtiyaç olarak görülmelidir. Emeklilerin, yapı içinde saygın ve sözü geçen kişilerin, amatörlerin yerine yöneticilik yapmaları daha cazip olarak görülmektedir.

Apartman yöneticiliği yasalara, kanunlara, yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılması gereken bir iş olduğundan gerekli yasa, kanun, yönetmelikleri bilen hakkınızı en iyi şekilde savunacağına inandığınız kişilerin apartman yöneticiliği yapması daha uygun olacaktır.

Profesyonel yöneticilik insanların hayatlarını daha huzurlu, daha iyi bir şekilde geçirmeleri için yapılmaktadır. Apartman sakinleri arasında problemler çıkabilir, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu anlaşmazlıkların yaşanmaması için profesyonel yöneticilik devreye girmektedir. Bu şekilde işler daha otoriter, daha düzenli ve daha iyi bir şekilde gelişecektir.

Profesyonel yöneticilikte tüm finansal işlemler (gelir giderler) banka hesabı üzerinden işletilmektedir. Bu nedenle apartman adına bir bankada hesap açılır. İşletme projesinde yer alan hususlar doğrultusunda kişilerin borçlarını / aylık ödemelerini bu hesaba yapmaları için apartman içinde duyuru panosuna asarak bilgilendirme yapılır.

 

Apartmanınızın Yönetimi Profesyonel Olarak Tarafımızdan Yapıldığında Kazancınız Ne Olacak?

1- Apartmanınızın masraflarını dairelere nasıl paylaştıracağınızı düşünmeyeceksiniz.

2- Dairelere yaptıkları ödemeler için tek tek makbuz yazmayacaksınız.

3- Hazırlamakla yükümlü olduğunuz işletme projesi ve detaylarından ve kabul görmesi için yapmanız gerekenlerden kurtulacaksınız.

4- Kapıcı, kaloriferci, gece bekcisi veya bahçıvanınızın SSK, işe giriş bildirgelerini, aylık SSK bildirgelerini hazırlamakla uğraşmayacaksınız.

7- Apartmanın ihtiyacı olduğunda asansörcü, elektrikci, tesisatcı gibi ustaları aramayacak yapılan işin düzgün yapılıp, yapılmadığını kontrol için ustaların başında beklemeyeceksiniz. Bunu sizin yerinize biz yapacağız.

10- Binamıza sigorta yaptırdık mı, yangın tüplerimiz dolu ve kullanıma hazır mı diye tasalanmayacaksınız.

11- Kapıcınız Apartman Hizmet personelinizin yıllık izin formlarını hazırlamayacak, yıllık izine ayrıldığında yerine kimi bulacağız diye düşünmeyecek, izin kullanmazsa ne yapacağım diye düşünmeyeceksiniz. Kapıcınızın tüm resmi evrak ve dokümanlarının zamanında imzalanması ve yasal süreler göz önüne alınarak eksik evrak kalmayacak. Hukuki durumlarda eksiksiz ve hatasız evraklar ile kanun karşısında tam ve güvenilir durumda hakkımızı savunacağız.

12- Defterlerinizin yıllık noter defter tasdiki ile uğraşmayacaksınız.

13- Kapıcı kıdem tazminatı fonu ayrılması gibi teknik konuları dert etmeyeceksiniz.

14- Parasını ödemeyen komşunuzu icraya vermek zorunda kalmayacaksınız.

Tüm bu maddelerde geçen işlemleri Mag-net Web olarak tarafımızca gerçekleştiriyoruz.

Daha detaylı bilgi için lütfen 0322 235 57 53 arayınız.