Apartman YöneticiliÄŸi Programı

 

 

Neden Profesyonel Bir Sisteme Ä°htiyaç Var?

Profesyonel yönetcilik bu dönemde lüks deÄŸil, bir gereklilik ve ihtiyaç olarak görülmelidir. Emeklilerin, yapı içinde saygın ve sözü geçen kiÅŸilerin, amatörlerin yerine yöneticilik yapmaları daha cazip olarak görülmektedir.

Apartman yöneticiliÄŸi yasalara, kanunlara, yönetmeliklere uygun bir ÅŸekilde yapılması gereken bir iÅŸ olduÄŸundan gerekli yasa, kanun, yönetmelikleri bilen hakkınızı en iyi ÅŸekilde savunacağına inandığınız kiÅŸilerin apartman yöneticiliÄŸi yapması daha uygun olacaktır.

Profesyonel yöneticilik insanların hayatlarını daha huzurlu, daha iyi bir ÅŸekilde geçirmeleri için yapılmaktadır. Apartman sakinleri arasında problemler çıkabilir, anlaÅŸmazlıklar yaÅŸanabilir. Bu anlaÅŸmazlıkların yaÅŸanmaması için profesyonel yöneticilik devreye girmektedir. Bu ÅŸekilde iÅŸler daha otoriter, daha düzenli ve daha iyi bir ÅŸekilde geliÅŸecektir.

Profesyonel yöneticilikte tüm finansal iÅŸlemler (gelir giderler) banka hesabı üzerinden iÅŸletilmektedir. Bu nedenle apartman adına bir bankada hesap açılır. Ä°ÅŸletme projesinde yer alan hususlar doÄŸrultusunda kiÅŸilerin borçlarını / aylık ödemelerini bu hesaba yapmaları için apartman içinde duyuru panosuna asarak bilgilendirme yapılır.

 

Apartmanınızın Yönetimi Profesyonel Olarak Tarafımızdan Yapıldığında Kazancınız Ne Olacak?

1- Apartmanınızın masraflarını dairelere nasıl paylaÅŸtıracağınızı düÅŸünmeyeceksiniz.

2- Dairelere yaptıkları ödemeler için tek tek makbuz yazmayacaksınız.

3- Hazırlamakla yükümlü olduÄŸunuz iÅŸletme projesi ve detaylarından ve kabul görmesi için yapmanız gerekenlerden kurtulacaksınız.

4- Kapıcı, kaloriferci, gece bekcisi veya bahçıvanınızın SSK, iÅŸe giriÅŸ bildirgelerini, aylık SSK bildirgelerini hazırlamakla uÄŸraÅŸmayacaksınız.

7- Apartmanın ihtiyacı olduÄŸunda asansörcü, elektrikci, tesisatcı gibi ustaları aramayacak yapılan iÅŸin düzgün yapılıp, yapılmadığını kontrol için ustaların başında beklemeyeceksiniz. Bunu sizin yerinize biz yapacağız.

10- Binamıza sigorta yaptırdık mı, yangın tüplerimiz dolu ve kullanıma hazır mı diye tasalanmayacaksınız.

11- Kapıcınız Apartman Hizmet personelinizin yıllık izin formlarını hazırlamayacak, yıllık izine ayrıldığında yerine kimi bulacağız diye düÅŸünmeyecek, izin kullanmazsa ne yapacağım diye düÅŸünmeyeceksiniz. Kapıcınızın tüm resmi evrak ve dokümanlarının zamanında imzalanması ve yasal süreler göz önüne alınarak eksik evrak kalmayacak. Hukuki durumlarda eksiksiz ve hatasız evraklar ile kanun karşısında tam ve güvenilir durumda hakkımızı savunacağız.

12- Defterlerinizin yıllık noter defter tasdiki ile uğraşmayacaksınız.

13- Kapıcı kıdem tazminatı fonu ayrılması gibi teknik konuları dert etmeyeceksiniz.

14- Parasını ödemeyen komÅŸunuzu icraya vermek zorunda kalmayacaksınız.

Tüm bu maddelerde geçen iÅŸlemleri Mag-net Web olarak tarafımızca gerçekleÅŸtiriyoruz.

Daha detaylı bilgi için lütfen 0322 235 57 53 arayınız.